Voorwaarden

Door me aan te melden met een TweakNews-account, bevestig ik dat ik de volgende voorwaarden heb gelezen en aanvaard:

  1. Gebruik van diensten: Onze diensten zijn beschikbaar zonder garantie. Deze werkwijze is van toepassing op de meeste Usenet-diensten. De TweakNews Usenet-diensten zijn alleen beschikbaar voor personen met een TweakNews-account en TweakNews internationale gebruikers.
  2. Terugkerende betalingen: Als u een betaling doet via Paypal of een andere betaalmethode voor een betaalde dienst of een abonnement voor TweakNews Usenet-diensten die maandelijks of jaarlijks automatisch worden verlengd, gaat u ermee akkoord dat we uw geaccepteerde betaalmethode kunnen verwerken op elke maandelijkse, jaarlijkse of andere verlengingstermijn (gebaseerd op de toepasselijke factureringscyclus), op of rond de kalenderdag die overeenkomt met het begin van uw betaalde service- of productabonnement, naargelang van toepassing. Als u een terugkerende betaling via Paypal wilt annuleren: Log in op uw PayPal-account. Klik op Profiel boven aan de pagina. Klik op Mijn geld. Klik op Bijwerken in het gedeelte Mijn vooraf goedgekeurde betalingen.
  3. Verantwoordelijkheid: Tweaknews is niet verantwoordelijk voor content of gegevens die worden aangeboden door TweakNews-gebruikers of accounthouders. TweakNews kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims van derden. Bij overtreding van deze voorwaarden kan TweakNews uw account per direct en zonder enige verplichting tot terugbetaling uitschakelen. De TweakNews-gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor alle berichten en/of gegevens die hij/zij plaatst. De toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord zijn en moeten strikt persoonlijk en vertrouwelijk blijven.
  4. Spam: Spam is ten strengste verboden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elke gebruiker te verwijderen die ons anti-spambeleid schendt.
  5. Controle van de content: Houd er rekening mee dat Tweaknews geen content controleert of beheert. Alle content op de Tweaknews-diensten wordt geplaatst naar eigen goeddunken van de gebruikers.
  6. Auteursrecht: Tweaknews hanteert een nultolerantiebeleid met betrekking tot het schenden van auteursrechten. Om een Kennisgeving voor verwijdering in te dienen op grond van een klacht omtrent auteursrecht, kunt u rechtstreeks naar ons Beleid inzake Kennisgeving voor verwijdering gaan.
  7. Beperking van aansprakelijkheid: IN GEEN GEVAL ZAL TWEAKNEWS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIG ANDERE PERSOON VOOR ENIG DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN; WEBSITES OF DIENSTEN GERELATEERD AAN ONZE DIENSTEN, DE MATERIALEN OF INFORMATIE OPGENOMEN OP EEN OF ALLE DERGELIJKE SITES OF DIENSTEN; CONTENT OP HET INTERNET, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIG ANDERE RECHTSTHEORIE; INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN GEDERFDE WINST, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSSCHADE. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL MET BETREKKING TOT HET VOORVERMELDE IS OM UW GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.
  8. Netiquette: De gebruiker wordt geacht te handelen naar en zich te houden aan de normen van de Netiquette tijdens het gebruik van onze diensten.
  9. Annuleringsvoorwaarden: Accounts verlopen automatisch wanneer de beÃĢindigingsdatum is bereikt. Indien u een terugkerende betaling hebt ingesteld, kunt u dit annuleren door in te loggen op het dashboard.
  10. Terugbetalingsbeleid: Aangezien onze diensten vooraf worden betaald, kunnen we geen restitutie aanbieden. Als u denkt dat er iets niet in orde is met uw betaling, neem dan contact met ons op via het supportformulier.

Base Network Services BV ("Tweaknews")

Box A9526
Keurenplein 41
1069CD Amsterdam
The Netherlands
072-8500710
(GEEN HELPDESK)
10:00 - 16:00 CET
Helpdesk E-mail: support@tweaknews.eu
KVK nr. 60916605
BTW nr. NL854117970B01