Disclaimer

TweakNews waardeert uw interesse in onze producten en diensten. De informatie op deze website is opgesteld met gebruikmaking van de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin, omdat TweakNews werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van deze producten en diensten, informatie, zoals prijzen, snelheden, randapparatuur, technische specificaties en andere informatie zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Alle informatie op deze site is dus onderworpen aan de voorwaarden. Omdat we gebruik van derden netwerken, is het mogelijk dat we afwijken van de aangeboden producten en diensten elders.

Deze website bevat links naar sites van derden. TweakNews aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van die sites die verbonden zijn aan deze internetsite.

De informatie die door TweakNews op het gebied van e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Deze informatie mag niet openbaar worden gemaakt, gereproduceerd, gedistribueerd en / of beschikbaar gesteld aan derden, al dan niet in gewijzigde vorm of anderszins. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie die in de e-mail naar u gestuurd.

In sommige gevallen verzamelt TweakNews informatie van een niet-persoonlijke aard, zoals de gebruikte browser of het computer operating system, IP-adressen, enzovoort.