Privacy Statement

We maken soms persoonlijke gegevens aan derde partijen bekent die persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons. Deze processen zullen gebruik maken van deze informatie uitsluitend in opdracht van ons en alleen in overeenstemming met de huidige privacywetgeving.

Wij doen ons uiterste best om te zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

This privacy statement is subject to change. Notifications of changes to the privacy statement are published on this website.