Gebruiksvoorwaarden

Door u aan te melden en/of TweakNews te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden en het Privacybeleid ("Voorwaarden" of "Overeenkomst"). U heeft de volgende voorwaarden gelezen en gaat ermee akkoord:

 1. Gebruik van de dienst: Onze diensten zijn beschikbaar op "Best Effort". Dit is een praktijk die gebruikelijk is voor Usenet-services. De TweakNews Usenet diensten zijn alleen beschikbaar voor gebruik door TweakNews accounts en TweakNews Internationale gebruikers.
 2. Vereisten: U bevestigt dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en dat u een natuurlijk persoon bent die handelt voor doeleinden die buiten uw handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen, en dat u de Tweaknews usenetdiensten niet voor commerciƫle doeleinden zult gebruiken.
 3. Terugkerende betalingen: Als u een betaling doet via PayPal of een andere betalingsmethode, een Betaalde dienst of een abonnement voor de TweakNews Usenet-diensten die automatisch wordt verlengd, zoals maandelijks of jaarlijks, gaat u ermee akkoord dat wij uw Geaccepteerde betalingsmethode bij elke maandelijkse, jaarlijkse of andere verlengingstermijn (die is gebaseerd op de toepasselijke factureringscyclus) kunnen verwerken, op of nabij de kalenderdag die overeenkomt met de aanvang van uw Betaalde dienst of productabonnement, zoals van toepassing. Als u een via PayPal ingestelde terugkerende betaling wilt annuleren: Log in op uw PayPal-rekening. Klik op Profiel bovenaan de pagina. Klik op Mijn geld. Klik op Bijwerken in het gedeelte Mijn vooraf goedgekeurde betalingen.
 4. Vergoedingen: Tweaknews kan, met voorafgaande kennisgeving, te allen tijde de vergoedingen wijzigen die het u in rekening brengt voor toegang tot de Usenet-services. Alle wijzigingen of aanpassingen van de vergoedingen of abonnementsplannen worden van kracht tijdens een abonnementsverlenging en niet tijdens de huidige abonnementsperiode.
 5. Verantwoordelijkheid: Tweaknews is niet verantwoordelijk voor enige inhoud of gegevens die worden aangeboden door gebruikers van TweakNews of door accounts. TweakNews kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige claim van derden. Bij overtreding van deze voorwaarden kan TweakNews de account direct en zonder enige schuld in restitutie uitschakelen. De gebruiker van TweakNews is persoonlijk verantwoordelijk voor alle berichten en/of gegevens die door de gebruiker worden geplaatst. De toegekende gebruikersnaam en wachtwoord zijn en dienen als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te worden beschouwd.
 6. Spam: Spam is ten strengste verboden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een gebruiker te beƫindigen die ons geen-spambeleid schendt.
 7. Controle van inhoud: Houd er rekening mee dat Tweaknews geen inhoud controleert of controleert. Alle inhoud die op de diensten van Tweaknews wordt geplaatst, gebeurt naar eigen goeddunken van de gebruikers. Tweaknews is een neutraal platform voor door gebruikers gegenereerde inhoud dat niet manipuleert, controleert of algoritmen gebruikt om door gebruikers gegenereerde inhoud te promoten of te verspreiden.
 8. Copyright: Tweaknews hanteert een zero-tolerance beleid voor het schenden van auteursrechten. Om een Notice and Takedown in te dienen naar aanleiding van een klacht over auteursrecht, gaat u rechtstreeks naar ons beleid inzake Notice and Takedown.
 9. Beperking van aansprakelijkheid: IN GEEN GEVAL ZAL TWEAKNEWS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN; ENIGE WEBSITES OF DIENSTEN GEKOPPELD AAN ONZE DIENSTEN, HET MATERIAAL OF DE INFORMATIE OP ENIGE OF ALLE DERGELIJKE SITES OF DIENSTEN; INHOUD OVERAL OP HET INTERNET, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE; MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, OF BEDRIJFSONDERBREKING. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL HIERONDER IS DAT U UW GEBRUIK VAN DE SITE STAAKT.
 10. Netiquette: De gebruiker wordt geacht zich te houden aan de normen van de Netiquette tijdens het gebruik van onze dienst.
 11. Annuleringsvoorwaarden: Accounts vervallen automatisch bij het bereiken van de sluitingsdatum. Indien u een terugkerende betaling heeft ingesteld, kunt u deze annuleren door in te loggen op het dashboard.
 12. Restitutiebeleid: Aangezien onze service vooruitbetaald is, kunnen we geen terugbetalingen aanbieden. Als u denkt dat er iets niet in orde is met uw betaling, neem dan contact met ons op via het ondersteuningsformulier.